Programa

Jornada Lean Construction Barcelona 2021. Primers resultats de l’aplicació de Lean Construction a Espanya
04/03/2021

09.00 – 09.15 Obertura de la jornada.
09.15 – 09.45 EXPERIÈNCIES LEAN EN EL SECTOR SANITARI

Construcció de 5 hospitals en 20 setmanes
Martí Ballart. Cap de la Divisió d’Inversions i Patrimoni. Catsalut

09.45 – 11.45 ESTRATÈGIES DE LES ORGANITZACIONS PER ABORDAR UN CANVI AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ, APLICANT LEAN

La cultura del canvi a una organització a partir de la implementació de Lean és una tasca transversal que afecta tota l’activitat de la mateixa. Es desenvolupen mecanismes per mesurar, controlar, estandarditzar i a la fi, millorar l’activitat. En aquest canvi és important ressaltar la necessitat de lideratges, consultors, i participació molt activa de tot el personal de l’empresa.

Des del pla estratègic d’implementació Lean, passant per la revisió de processos i l’anàlisi d’obres executades.

Avaluació de resultats d’un any d’aplicació de la metodologia pel treball en equip en la redacció de projectes de l’AMB
Albert Gassull. Àrea Metropolitana de Barcelona – AMB

Implementació eines i estratègia Lean
Albert Vitaller. Vitaller Arquitectura

Transformació cultural Lean
Javier Marchesi. Clásica Urbana

Ser Lean per aplicar Lean Construction
Salazar Santos. Grupo Lobe

Moderador:
Enrique Cobreros. Director d’AEICE – Clúster Hàbitat Eficient i membre del Comitè Tècnic de Lean Construction BCN 2021

11.45 – 12.00 Descans.
12.00 – 14.00 RESULTATS DE L’APLICACIÓ DE DIVERSES TÈCNIQUES LEAN A PROJECTES I OBRES DE CONSTRUCCIÓ

Compartirem els resultats de l’experiència d’aplicació real de tècniques Lean, com Pull Session, Last Planner System, Informe A3, 5S, KPI ‘s aplicats tant en la fase de projecte a un estudi o oficina tècnica, com en fase d’execució d’obra. Participaran en la taula empreses constructores que han dut a terme aquestes experiències en primera persona.

Els meus cinc anys amb Last Planner System
José Casas. Construction Management Office – CMO

Experiències Lean a petita escala. A la recerca del pentagrama perfecte
Mona Cebolla. Metro 7

Implementació de tècniques Lean en construcció: LPS i reptes de futur
Jordi Marí. Tarraco

Implantació de Last Planner System a ELIS
Enrique Fernández. Urdecon
Manuel Villanueva. Cognita

Moderador:
Eugenio Pellicer. Director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de València, membre del Comitè Tècnic de Lean Construction BCN 2021

14.00 – 15.30 Descans.
15.30 – 17.30 UN NOU MARC CONTRACTUAL: ELS CONTRACTES D’EXECUCIÓ INTEGRADA DE PROJECTES (IPD)

L’avanç de la intervenció dels diferents agents d’una promoció immobiliària, als estadis inicials de presa de decisions, així com l’alineació dels seus diversos interessos, és un factor clau en el canvi de model amb què opera el sector de la construcció. En aquesta taula s’exposaran diverses modalitats d’acostament a aquest concepte de gestió de projectes.

Línies generals d’un model de contracte IPD a Espanya
Daniel Cuervo. Asprima i APCE

Projecte de promoció d’habitatges cooperatius en cessió d’ús
Àngel Estévez. Sostre Cívic

El primer edifici d’Espanya basat en l’economia circular amb gestió col·laborativa: resultats i conclusions
Teresa Batlle. Pich Architects

Estratègia col·laborativa per a projecte Build to Rent: Primers passos
Jesús Bayarri. Trebe

Moderador:
Ferran Bermejo. Director Tècnic de l’ITeC, membre del Comitè Tècnic de Lean Construction BCN 2021

17.30 – 18.00 Conclusions i plus delta.