Presentació

Des de l’any 2015, l’ITeC amb la col·laboració de Bimetric, i el suport d’administracions públiques i empreses patrocinadores, va iniciar el projecte de divulgació de l’aplicació dels principis del pensament Lean en el sector de la construcció, amb l’organització d’activitats, com la jornada anual Lean Construction Barcelona by ITeC, amb la presència d’experts de Lean Construction a nivell mundial en les dues primeres edicions i amb la presentació de l’Experiència de l’aplicació del Lean a Espanya i Iberoamèrica en les dues darreres edicions de la jornada. També  s’han desenvolupat activitats de formació en planificació col·laborativa i en noves tendències en la contractació de projectes i obres, així com breus sessions divulgatives gratuïtes amb temes diversos relacionats amb el Lean. Un altre pas per promoure la difusió del Lean ha sigut crear un lloc web amb l’inventari Lean que recull les actuacions fetes de Lean a Espanya en un procés constructiu o de producció interna, activitats de divulgació i de formació.

El 2020, amb la crisi sanitària produïda per el covid 19 la Jornada Lean Construction no es fa, s’aplaça al 2021. Es manté el repte que s’havia plantejat per al 2020: presentació d’experiències d’aplicació de noves polítiques, mètodes i tècniques que permetin millorar l’aportació de valor al sector de la construcció.

El programa de la jornada s’ha elaborat, a partir de les propostes presentades, pel Comitè Tècnic de Lean Construction Barcelona 2021 format per:

  • Marc Bach, Gerent de LPB
  • Ferran Bermejo, Director Tècnic de l’ITeC – Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya
  • Ángel Cabellud, Vocal de la Comissió Executiva del Consell General de la Arquitectura Tècnica d’Espanya
  • Enrique Cobreros, Director d’AEICE – Clúster Hàbitat Eficient
  • Montse Duran, Cap del Departament de Gestió del Procés Constructiu de l’ITeC – Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya
  • Pedro Júdez, Enginyer industrial i M.A.S. per la UPC.
  • Eugenio Pellicer, President del Spanish Group for Lean Construction
  • Mercè Rius Almoyner, Arquitecta Tècnica i DEA en Comunicació per la UAB. Divulgadora Lean & Comunicació.
  • Víctor Roig, Soci de Bimetric

Aquesta jornada es dirigeix als promotors públics i privats, empreses constructores, facultatius i a tots els professionals del procés constructiu amb inquietuds a conèixer de primera mà experiències en la incorporació del Lean en el sector.