Presentació

Des de l’any 2015, l’ITeC amb la col·laboració de Bimetric, i el suport d’administracions públiques i empreses patrocinadores, va iniciar el projecte de divulgació de l’aplicació dels principis del pensament Lean en el sector de la construcció, amb l’organització d’activitats, com la jornada anual Lean Construction Barcelona by ITeC, amb la presència d’experts de Lean Construction a nivell mundial en les dues primeres edicions i amb la presentació de l’Experiència de l’aplicació del Lean a Espanya i Iberoamèrica en les dues darreres edicions de la jornada. També  s’han desenvolupat activitats de formació en planificació col·laborativa i en noves tendències en la contractació de projectes i obres, així com breus sessions divulgatives gratuïtes amb temes diversos relacionats amb el Lean. Un altre pas per promoure la difusió del Lean ha sigut crear un lloc web amb l’ inventari Lean que recull les actuacions fetes de Lean a Espanya en un procés constructiu o de producció interna, activitats de divulgació i de formació.

Aquest any, la Jornada ve precedida per un Workshop The Lean Government Framework: How to Run the Whole Business of Government a càrrec de la Directora de Desenvolupament de l’Organització al Departament d’Empresa de Serveis de l’Estat de Washington, Renée Smith.

En les edicions anteriors de la Jornada Lean Construction Barcelona by ITeC s’ha realitzat un gran esforç de divulgació dels principis fonamentals de Lean Construction i, especialment, les tècniques Lean bàsiques (Last Planner System i 5S) que permeten iniciar el procés de millora en l’eficiència dels processos de producció en el sector de la construcció: Jornada Lean Construction Barcelona 2019. Experiències de la aplicació de Lean més enllà del LPS.

El repte que es planteja per a l’edició de 2019 és la presentació d’experiències d’aplicació de noves polítiques, mètodes i tècniques que permetin millorar l’aportació de valor al sector de la construcció.

Per a això, es proposen les quatre sessions següents:

  1. Experiències d’establiment d’un marc col·laboratiu per al desenvolupament d’actuacions, mitjançant la utilització de contractes tipus IPD (Integrated Project Delivery)
  2. Primers passos de la implementació de Lean en organitzacions públiques i privades.
  3. D’altres tècniques Lean per a l’optimització dels processos: Target Value Design i Gestió Visual.
  4. La importància de la gestió de les persones en els escenaris de canvi: com fomentar la col·laboració.

El programa de la jornada serà elaborat, a partir de les propostes presentades,  pel Comitè Tècnic de Lean Construction Barcelona 2019 format per:

  • Ferran Bermejo, Director Tècnic de l’ITeC – Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya
  • Enrique Cobreros, Director del Clúster AEICE – Agrupació Empresarial Innovadora Construcció Eficient
  • Montse Duran, Cap del Departament de Gestió del Procés Constructiu de l’ITeC – Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya
  • Pedro Júdez, Enginyer industrial i consultor Lean
  • Eugenio Pellicer, President del Spanish Group for Lean Construction
  • Víctor Roig, Soci de Bimetric

Aquesta jornada es dirigeix als promotors públics i privats, empreses constructores, facultatius i a tots els professionals del procés constructiu amb inquietuds a conèixer de primera mà experiències en la incorporació del Lean en el sector.