Contacte

ITeC – Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya
Wellington 19 – ES08018 Barcelona – Tel 933 093 404
activitats@itec.catwww.itec.cat

Contacto