Presentació

Des de les primeres sessions de formació sobre Lean Construction al 2010, el llançament de la primera pàgina web aquell mateix any i la primera aplicació pràctica del sistema Last Planner en una obra, s’han desenvolupat diversos tallers, jornades i conferències sobre l’aplicació dels principis de la filosofia Lean en els diferents àmbits del sector de la construcció, principalment en l’entorn universitari on cal esmentar a la Universitat Politècnica de València.

Les activitats de divulgació i formació sobre Lean Construction s’han desenvolupat en diferents ciutats del país, cal destacar els esdeveniments impulsats per:

D’altra banda, diferents experts en la matèria han desenvolupat diversos tallers de formació sobre introducció, mètodes i tècniques Lean.

Al 2016 es van començar a realitzar les primeres proves pilot de contractes integrats tipus IPD, i fins i tot alguns clients públics han introduït aspectes de Lean Construction en els seus plecs de licitació d’obra.

La Comissió Construïm el Futur, creada per l’ITeC l’any 2015, té com a objectiu fomentar l’adopció dels principis Lean i la metodologia BIM com a motors del canvi del sector de la construcció, després d’un escenari de crisi que encara no ha finalitzat.

Finalment, des d’octubre de 2016 fins a octubre de 2018, la Fundació Laboral de la Construcció està intervenint com a entitat coordinadora del projecte Lean.co, dins del programa Erasmus+. Els accions que és persegueixen són el desenvolupament d’un programa de formació en Lean Construction: desenvolupament i mètodes d’ensenyament, eines i materials didàctics, i la validació, transferència, replicació i pilots del programa creat.

Exemples pràctics de l’aplicació de Lean Construction

En la majoria de conferències i congressos desenvolupats fins a dia d’avui, les principals experiències compartides s’han desenvolupat fora del nostre país i han estat presentades per experts en Lean Construction, ja siguin de les pròpies organitzacions, assessors, consultors o formadors.

El pròxim 5 d’octubre l’ITeC organitza el Lean Construction Barcelona 2017 al Palau Macaya de Barcelona, una jornada promoguda per Bimetric i l’Institut i que compta amb la col·laboració de la Fundació Obra Social “la Caixa“. L’objectiu d’aquesta sessió és divulgar els casos d’èxit de l’aplicació dels principis Lean que s’han implementat a Espanya a través dels seus protagonistes.

S’ha dut a terme un procés de captació de propostes que va finalitzar el passat 15 de juny. Dels abstracts presentats, el Comitè Tècnic ha elaborat el programa organitzat en quatre apartats:

  • Clients, promotors públics i privats que han contemplat canvis en els seus processos contractuals
  • Despatxos d’arquitectura i enginyeria que han utilitzat processos o tècniques Lean
  • Empreses constructores que han gestionat les seves obres mitjançant sistemes de producció basats en Lean
  • Experiències en els primers passos en l’aplicació del Lean

En cadascun d’ells es presentaran experiències concretes per part dels tècnics implicats directament en la incorporació del Lean en els seus processos. Després de cada sessió es realitzarà un debat.

El Comitè Tècnic de Lean Construction Barcelona 2017 està format per:

Enrique Cobreros, Director del Clúster AEICE – Agrupació Empresarial Innovadora Construcció Eficient
Ferran Bermejo, Director Tècnic de l’ITeC – Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya
Eugenio Pellicer, President de l’Spanish Group for Lean Construction
Victor Roig, Soci d’Bimetric

Aquesta jornada s’adreça als promotors públics i privats, empreses constructores, facultatius i a tots els professionals del procés constructiu amb inquietuds en conèixer de primera mà experiències en la incorporació del Lean al sector.