Presentació – Lean 2016

L’ITeC té entre els seus objectius promoure la difusió i aplicació de noves tendències de gestió del procés constructiu constructiu. En aquesta línia, l’any 2015 vam organitzar, conjuntament amb Bimetric i Infraestructures.cat i amb el suport de P2SL de la Universitat de Berkeley, el Lean Construction Institute i l’Spanish Group for Lean Construction, la Conferència Lean in the Public Construction Sector (LIPS 2015), amb l’objectiu de divulgar i promoure l’aplicació dels principis del pensament Lean en el sector de la construcció i on diversos organismes públics internacionals van presentar projectes on han aplicat aquests principis.

Enguany, l’ITeC organitza les jornades Lean Barcelona 2016, de Planificació col·laborativa (Last Planner System), promogudes per Victor Roig (Bimetric) i Alan Mossman (The Change Business), en que es presentaran exemples de projectes on s’ha aplicat aquesta metodologia i els seus resultats.

Els objectius d’aquestes jornades són:

  • Conèixer els elements del Last Planner
  • Presentar i discutir exemples de la seva aplicació a Espanya, Europa i Estats Units
  • Mostrar a directius sènior què pot aportar a les seves empreses una planificació realitzada en un entorn col·laboratiu amb la resta d’agents del sector

Les jornades Lean Barcelona 2016 es plantegen amb una durada de dos dies i mig: un primer taller pràctic d’introducció al Last Planner System (dimecres), una jornada de presentació i discussió dels avantatges i resultats obtinguts amb l’aplicació del Last Planner (dijous) i un últim Workshop exclusiu per a directius d’empreses (divendres).

Dia 1: Workshop d’Introducció al Last Planner System

Dia 2: Jornada – aplicació del Last Planner System

Dia 3: Taller per a directius/responsables d’equips: gestionant projectes amb Last Planner