Quota d’inscripció

Import: 175 € (138,25 € + 21% IVA)

Quota d’inscripció reduïda

Import reduït: 150 € (118,50 € + 21% IVA)

Els associats dels col·legis que formen part del patronat de l’ITeC i que s’inscriuen a títol individual, tenen una reducció de la quota.

Les persones que s’acullin a aquesta reducció hauran d’enviar al correu: activitats@itec.cat un document acreditatiu de la seva col·legiació.

Cancel·lació de la inscripció

El canvi de nom de la persona inscrita es podrà fer fins el dia 3 de octubre, només s’acceptaran les modificacions per correu electrònic, informant del canvi a la Secretaria d’organització de la jornada activitats@itec.cat

Les cancel·lacions a la participació a la jornada només s’acceptaran en circumstancies excepcionals.