Presentació

Heu aplicat el Lean en algun projecte o procés? 

Des de les primeres sessions de formació sobre Lean Construction al 2010, el llançament de la primera pàgina web aquell mateix any i la primera aplicació pràctica del sistema Last Planner en una obra, s’han desenvolupat diversos tallers, jornades i conferències sobre l’aplicació dels principis de la filosofia Lean en els diferents àmbits del sector de la construcció, principalment en l’entorn universitari on cal esmentar a la Universitat Politècnica de València.

Les activitats de divulgació i formació sobre Lean Construction s’han desenvolupat en diferents ciutats del país, cal destacar els esdeveniments impulsats per:

  • La Universitat Politècnica de València, com van ser diverses reunions del Spanish Group for Lean Construction, així com la reunió del European Group for Lean Construction al 2013
  • La Fundació Laboral de Navarra, amb la realització de la jornada innoLEANco al 2015
  • Les accions de formació de AEiC a Valladolid
  • Les conferències internacionals Lean in the Public Sector (LIPS 2015) i Last Planner System 2016 organitzades per l’ITeC i Bimetric

D’altra banda, diferents experts en la matèria han desenvolupat diversos tallers de formació sobre introducció, mètodes i tècniques Lean.

Al 2016 es van començar a realitzar les primeres proves pilot de contractes integrats tipus IPD, i fins i tot alguns clients públics han introduït aspectes de Lean Construction en els seus plecs de licitació d’obra.

La Comissió Construïm el Futur, creada per l’ITeC l’any 2015, té com a objectiu fomentar l’adopció dels principis Lean i la metodologia BIM com a motors del canvi del sector de la construcció, després d’un escenari de crisi que encara no ha finalitzat.

Finalment, des d’octubre de 2016 fins a octubre de 2018, la Fundació Laboral de la Construcció està intervenint com a entitat coordinadora del projecte Lean.co, dins del programa Erasmus+. Els accions que és persegueixen són el desenvolupament d’un programa de formació en Lean Construction: desenvolupament i mètodes d’ensenyament, eines i materials didàctics, i la validació, transferència, replicació i pilots del programa creat.

Exemples pràctics de l’aplicació de Lean Construction

En la majoria de conferències i congressos desenvolupats fins a dia d’avui, les principals experiències compartides s’han desenvolupat fora del nostre país i han estat presentades per experts en Lean Construction, ja siguin de les pròpies organitzacions, assessors, consultors o formadors.

El pròxim 5 d’octubre l’ITeC organitza el Lean Construction Barcelona 2017 al Palau Macaya de Barcelona, una jornada promoguda per Bimetric i l’Institut i que compta amb la col·laboració de la Fundació Obra Social “la Caixa“. L’objectiu d’aquesta sessió és divulgar els casos d’èxit de l’aplicació dels principis Lean que s’han implementat a Espanya a través dels seus protagonistes.

És per aquest motiu que l’ITeC obre un procés de captació de propostes per conformar el programa definitiu de la jornada, i es dirigeix especialment a:

  • clients, promotors públics i privats, que han contemplat canvis en els seus processos contractuals, tant a les bases de licitació com a contractes. Aportacions sobre les diferències que han comprovat i mesurat en aquelles obres que han promogut amb Lean;
  • despatxos d’arquitectura i enginyeria, que han utilitzat processos o tècniques Lean per millorar els seus procediments de gestió de projectes, tant interns com externs;
  • empreses constructores que han introduït tècniques Lean en els seus sistemes de posada en obra o en la planificació i gestió de la producció, amb aportacions dels resultats obtinguts;
  • empreses subministradores que han ajustat els seus sistemes de fabricació o han modificat l’organització de les seves zones de treball així com la seva experiència en obres Lean

que vulguin compartir l’experiència adquirida en els últims anys de l’aplicació dels principis de la filosofia Lean.

Les propostes, que han d’incorporar un breu resum de màxim 300 paraules detallant l’experiència concreta que es vol presentar, s’han hagut d’introduir abans del 15 de juny de 2017.

En el termini d’un mes, el comitè tècnic de Lean Construction Barcelona 2017 seleccionarà les propostes que més s’adeqüin al programa de la jornada.