Inventari de les actuacions LEAN a Espanya

Com a conclusió de la jornada Lean Construction Barcelona 2017 – Experiències de l’aplicació del Lean, celebrada el passat dia 5 d’octubre a Barcelona, el comitè organitzador de la jornada va proposar la realització d’un inventari de les actuacions relacionades amb la construcció Lean que s’han desenvolupat a Espanya des dels seus inicis el 2010, proposta que va obtenir l’aprovació de la majoria dels assistents.

L’objectiu de la proposta és recollir totes aquelles actuacions en les quals els principis, conceptes bàsics o eines de Lean Construction han tingut algun paper rellevant i realitzar una anàlisi de la situació actual de l’aplicació i divulgació d’aquests coneixements en el sector, de manera que pugui establir-se una base de referència per a successives publicacions d’aquest inventari amb periodicitat anual, o coincidint amb les jornades anuals de Lean Barcelona by ITeC

A l’efecte d’inventari, es consideren actuacions tant aquelles activitats relacionades amb el procés constructiu d’una infraestructura o edificació (promoció, projecte, obres, operació i manteniment) com els esdeveniments divulgatius (conferències, jornades) activitats de formació (tallers, formació acadèmica, formació durant el cicle de vida dels professionals) i publicacions en qualsevol tipus de suport (llibres, blogs, articles).

Amb les dades obtingudes, s’elaborarà una mapa evolutiu de les actuacions realitzades a Espanya durant aquests últims anys, analitzant els camps d’actuació i els resultats obtinguts amb les pràctiques Lean, alhora que es disposarà d’una font fiable de coneixement.

Una vegada analitzada i estructurada tota la informació, es compartirà públicament a través dels portals de Lean Barcelona by ITeC i Spanish Group for Lean Construction.

Així mateix, l’informe resum de les actuacions rebudes serà presentat en la propera conferència LIPS2017 que tindrà lloc a Santiago de Xile els propers dies 5, 6 i 7 de desembre.

Per aquest motiu, s’ha establert el següent calendari:

1.- Generació de fitxa tipus i posada a la disposició de la comunitat: data límit el 24/10/17

2.- Primer termini de presentació d’actuacions: data límit 6/11/17. Prorrogat el termini fins el 10/11/17

3.- Elaboració del primer esborrany d’informe: 15/11/17

Durant aquest període se seguiran recopilant actuacions, si bé no, es podrà garantir la seva inclusió en l’informe resum

4.- Aprovació de l’informe i publicació: 24/11/17

A partir d’aquesta data, Lean Barcelona by ITeC seguirà recollint les diferents fitxes d’actuacions que es presentin, de manera que en la pròxima edició de la jornada Lean prevista per a maig de 2018 es pugui presentar una actualització de l’inventari.

Volem agrair per endavant l’esforç de tots aquells que volen col·laborar en aquest projecte de divulgació dels principis de la filosofia Lean i consolidació de la seva aplicació en el sector de la Construcció.

Accés al formulari de l’inventari

Si no vols completar tota la infomació del formulari, pots guardar la informació parcialment, en aquest fitxer t’expliquem com fer-ho