ACCÈS A L’INVENTARI LEAN

Presentació

L’inventari Lean segueix obert,  per tal de recollir totes les actuacions fetes en un procés constructiu o de producció interna, activitats de divulgació i de formació de Lean a Espanya.

Accés al formulari de l’inventari

Si no pots completar tota la informació del formulari, pots guardar la informació parcialment, en aquest fitxer t’expliquem com fer-ho

Primeres conclusions de l’Inventari (2017)

En la clausura de la jornada “LEAN CONSTRUCTION BARCELONA 2017: Experiències de l’aplicació de Lean” desenvolupada a Barcelona el passat dia 5 d’octubre, els organitzadors de l’esdeveniment,ITeC i Bimetric – comptant amb la participació de SGLC(Spanish Group for Lean Construction i AEICE (Agrupació Empresarial Innovadora de Construcció Eficient ) van proposar la realització d’un inventari de les actuacions realitzades a Espanya, aplicant els principis i mètodes de la filosofia LEAN en el sector de la construcció, des dels seus inicis allà per 2009 fins avui.

Per a la recopilació d’informació, ITeC ha desenvolupat una primera proposta d’enquesta, disponible a través d’internet, en la qual se sol·licita informació dels esdeveniments realitzats diferenciant clarament entre tres tipus d’iniciatives:

 • Actuacions de projecte i/o obra en què s’han aplicat mètodes o principis Lean.
 • Actes de formació de qualsevol tipologia, diferenciant entre tallers, cursos i màsters.
 • Esdeveniments de divulgació com a conferències, jornades o publicacions tant editorials com a on-line.

Coincidint amb la celebració de la conferència LIPS 2017, s’ha considerat positiva l’oportunitat de publicar un primer document de divulgació dels resultats obtinguts, en el ben entès que es tracta d’uns resultats provisionals donat el curt termini de temps transcorregut entre el llançament del projecte d’inventari i la celebració d’aquesta conferència.

No obstant això, d’acord amb els compromisos adquirits en aquest acte de clausura, es presenten unes primeres conclusions derivades de les dades recollides:

 1. Si be, en el primer esdeveniment del que es té constància es va celebrar en 2009, no ha estat fins a 2015 quan s’ha percebut un creixement significatiu de la realització d’actuacions i actes de formació i esdeveniments de divulgació basats en l’aplicació dels principis o mètodes i tècniques Lean;
  evolucio-esdeveniments-lean-cat
  distribucio-temporal-cat
 2. La majoria de les respostes analitzades corresponen a actes de formació (49%), tant tipus taller com a cursos, seguits d’esdeveniments de divulgació (39%);
  actuacion-per-client-cat
 3. Al voltant del 80% de les actuacions tenen el seu origen en iniciatives de tipus privat (76%), promogudes tant per organitzacions sectorials com per a empreses;
 4. La distribució territorial dels esdeveniments posa de manifest que existeixen dos pols molt marcats en els quals s’està promovent Lean i que corresponen a València i Barcelona, si be Madrid i Navarra presenten una activitat destacable;
  actuacio-per-comunitats-cat
 5. Entre les actuacions públiques destaca sobretot els esforços realitzats per la UPV (Universitat Politècnica de València), introduint la filosofia i mètodes Lean en els cursos de grau així com en el desenvolupament sostingut d’un màster amb amplis continguts de Lean;
 6. L’anàlisi de l’origen de les respostes recollides posa de manifest que la Construcció Lean encara es troba en una primera etapa de conscienciació dels possibles beneficis gràcies a l’aplicació dels principis o mètodes Lean, ja que la majoria de dades recollides provenen d’un grup molt definit de persones i entitats que estan treballant en la difusió i ensenyament de Lean;
 7. Quant a les actuacions de projecte i/o obra en què s’ha aplicat els principis i mètodes de Lean, cal destacar que en la jornada del passat 8/10/17 es van presentar un nombre destacat d’iniciatives dutes a terme tant per organitzacions públiques com a privades, moltes d’elles no agregades en l’enquesta;
 8. Finalment, destacar la implicació d’algunes administracions públiques i organismes representatius o empreses privades del sector de la construcció, estan recolzant la promoció d’esdeveniments de divulgació, ja sigui en format de conferència com de seminaris

Aquest document és un primer avanç de resultats amb les dades recollides fins avui i, per tant, té un caràcter provisional, agraint la ràpida resposta d’aquells professionals que han participat en la mateixa

No obstant això, per poder presentar un retrat més fidel de la realitat de la situació de la Construcció Lean al país, des d’aquest fòrum sol·licitem la participació activa i la col·laboració en la recollida de dades de tots aquells organismes, empreses i professionals compromesos en l’aplicació de Lean, tant en el sector públic com a privat, especialment en temes d’aplicació pràctica dels principis de Lean, ja que tenim constància de l’existència de moltes més actuacions de les recollides.

La recopilació d’aquestes dades permetrà establir una estructura de coneixement que facilitarà l’accés a informació fiable i d’interès per a les parts interessades en l’aplicació dels principis i mètodes Lean en el sector, basada en la catalogació dels diferents tipus de documents recopilats, ja siguin casos pràctics amb resultats homologats, articles i publicacions de caràcter formatiu i/o d’orientació o referències sobre tallers i cursos desenvolupats. Així mateix, l’anàlisi de les dades recollides permetrà establir les possibles línies de desenvolupament actuals i formular propostes de millora en l’aplicació dels principis i metodologies o eines de la Construcció Lean en el sector

Finalment, des de Lean Construction Barcelona by ITeC agraïm la col·laboració de SGLC i AEICE, ja que entenem que amb la incorporació dels seus representants en el comitè tècnic de la jornada anual, s’ha aconseguit ampliar la representativitat d’aquesta jornada a nivell estatal i consolidar-la com l’esdeveniment de Construcció Lean de referència del sector.