Programa

Jornada Lean Construction Barcelona 2019. Experiències de la aplicació de Lean més enllà del LPS.
6/06/2019

08.45 Recepció i acreditació dels assistents
09.00 Inauguració
EXPERIÈNCIES D’ESTABLIMENT D’UN MARC COL·LABORATIU PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACTUACIONS, MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ DE CONTRACTES TIPUS IPD
Moderador
Pedro Júdez
. Enginyer industrial i AECO Projects, membre del Comitè Tècnic de Lean Construction BCN 2019
Ponents
Anna Guanter
. Directora d’Innovació, SDIN
Arena Miserachs. Gerent de Promocions, SDIN
Immaculada Simó. Directora General, Gonsi
11.00 Descans. Cafè
11.30 PRIMERS PASSOS DE LA IMPLEMENTACIÓ DE LEAN EN ORGANITZACIONS PÚBLIQUES I PRIVADES
Moderador
Enrique Cobreros
. Director del Cluster AEICE – Agrupació Empresarial Innovadora Construcció Eficient, membre del Comitè Tècnic de Lean Construction BCN 2019
Ponents
Alberto Alberola
. Director Divisió Guerola Construcción
Juan Manuel Ventura. Arquitecte Tècnic, Deluxe House
Fernando Tortajada. Gerent i soci, TR Grup Inmobiliari
13.00 Dinar-Networking
14.30 APLICACIÓ D’ALTRES TÈCNIQUES LEAN: OPTIMITZAR I GESTIONAR PROCESSOS I INTEGRAR L’ECONOMIA CIRCULAR
Moderador
Víctor Roig
. Enginyer de Camins i soci de Bimetric, membre del Comitè Tècnic de Lean Construction BCN 2019
Ponents
Gemma Canals
. Circular Built Environment Consultant, Eco Intelligent Growth – EIG
Albert Gassull. Coordinador de serveis de Projectes i Obres de l’Àrea Metropolitana de Barcelona – AMB
Jesús Uclés. Servei Territorial de Carreteres, Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya
16.00 Descans
16.15 LA IMPORTÀNCIA DE LA GESTIÓ DE LES PERSONES EN ELS ESCENARIS DE CANVI: COM FOMENTAR LA COL·LABORACIÓ
Moderador
Ferran Bermejo
. Director Tècnic del ITeC, membre del Comitè Tècnic de Lean Construction BCN 2019
Ponents
Anna Bullich
. Cap de la Secció d’Estudis de la DG d’Infraestructures de Mobilitat, Departament de Territori i Sostenibilitat,, Generalitat de Catalunya
Eugenio Pellicer. Director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de València, UPV i President de l’Spanish Group for Lean Construction, membre del Comitè Tècnic de Lean Construction BCN 2019
Jorge Cubero. Director General de Gimecons Construcciones y Contratas
17.45 Conclusions i Plus Delta
18.00 Tancament de la jornada i copa de cava