Jornada

Quota d’inscripció reduïda fins el 25 de maig

Import: 150 € + 21% IVA

Quota d’inscripció a partir del 26 de maig

Import: 175 € + 21% IVA

Cancel·lació de la inscripció

El canvi de nom de la persona inscrita es podrà fer fins el dia 3 de octubre, només s’acceptaran les modificacions per correu electrònic, informant del canvi a la Secretaria d’organització de la jornada activitats@itec.cat.

Les cancel·lacions a la participació a la jornada només s’acceptaran en circumstancies excepcionals.