Programa

Lean Construction Barcelona 2018 Experiències de l’aplicació del Lean a Iberoamèrica
8/05/2018

09.00 Acreditació
09.15 Inauguració
LA DECISIÓ: COM INICIAR EL CAMÍ CAP A L’APLICACIÓ DE LEAN
Moderador
Victor Roig,
Soci de Bimetric
09.30 Per què implementar Lean a l’Administració?

Presentació de reflexions i programa de primers passos per a l’adopció de Lean en la gestió de projectes

Anna Bullich, Cap de la Secció d’Estudis de la DG d’Infraestructures de Mobilitat, Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya

10.00 El Lean és per a valents

Exposició dels passos a seguir per aplicar Lean a “Fabricar edificis d’energia quasi nul·la”. Medgón. Carrión de los Condes, Palencia.

Enrique M. Cobreros, Director de AEICE

10.30 Debat
LA GESTIÓ: COM ES GESTIONEN LES INVERSIONS APLICANT PRINCIPIS LEAN
Moderador
Victor Roig,
Soci de Bimetric
11.00 Implementació de Lean i VDC a la Universitat dels Andes

Exposició sobre l’aplicació dels resultats de la investigació en Lean i BIM en la gestió de les inversions a la Universitat dels Andes

Juan Pablo Romero, José Luis Ponz, In2Geco, Departament d’Enginyeria Civil de la Universidad dels Andes. Bogotá

11.30 Debat
12.00 Descans. Cafè
LA PRODUCCIÓ: APLICACIÓ DE LEAN EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓ
Moderador
Ferran Bermejo,
Director Tècnic de l’ITeC – Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya
12.20 Gestió general de la construcció. Plann3

Experiència d’aplicació dels principis de Lean en unes condicions difícils per a la construcció

Bruno Badano, Arquitecte, Plann3. Buenos Aires

12.50 Gestió d’un procés. Producció estandarditzada d’habitatges a Santiago de Chile

Com adaptar els coneixements adquirits a l’estranger a la realitat del país d’origen

Miguel Álvarez, Arquitecte Técnic i Enginyer de l’Edificació

13.20 Reforma Unitat Quirúrgica planta 3 Hospital General de Sevilla

José Manuel Murillo, Arquitecte Técnic i Enginyer de l’Edificació, Acsa Obras e Infraestructuras SAU (Grupo Sorigué)

13.50 LPS a obres de retail: 7 Oficines Store Caixa Bank en 7 setmanes

Sergio Angusto, CEO de Coanfi SL

14.20 Debat
14.45 Dinar
L’ACADEMIA: NOVES PROPOSTES PER AL SECTOR
15.45 Reflexions sobre la relació entre Lean Construction i la Universitat

Eugenio Pellicer, Director de l’ETS Enginyers de Camins, Canals i Ports, Universitat Politècnica de València. Fundador del Spanish Group for Lean Construction

16.15 Debat
REFLEXIONS. TAULA RODONA SOBRE AVANTATGES I BARRERES PER APLICAR LEAN
Moderador
Ferran Bermejo,
Director Tècnic de l’ITeC – Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya
16.45 Experts en Lean Construction discutiran i compartiran les seves reflexions sobre els principals avantatges que aporten la implementació de Lean en la construcció així com les barreres que cal superar en les fases inicials d’aquest procés

Enrique M. Cobreros, Director de AEICE

Juan Pablo Romero, José Luiz Ponz, In2Geco, Departament d’Enginyeria Civil de la Universidad dels Andes

Miguel Álvarez, Arquitecte Técnic i Enginyer de l’Edificació

Bruno Badano, Arquitecte, Plann3

Eugenio Pellicer, Director de l’ETS Enginyers de Camins, Canale i Ports, Universitat Politècnica de València. President del Spanish Group for Lean Construction

Victor Roig, Soci de Bimetric

LEAN BY ITEC: SITUACIÓ DE LES ACCIONS IMPULSADES I REPTES DE FUTUR
17.45 Revisió de l’estat avançat de l’inventari d’actuacions Lean i proposta de creació de la biblioteca de “Publicacions notòries de Lean”, per facilitar l’accés a les mateixes

Francisco Diéguez, Director General de l’ITeC – Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya

18.15 Tancament de la jornada i copa de cava