Quota d’inscripció

Import: 175 + 21% IVA

Quota d’inscripció reduïda

Aquesta quota és per a estudiants, aturats i professionals col·legiats en algun dels col·legis professionals que formen part del Patronat de l’ITeC.

Caldrà acreditar-ho.

Import reduït: 150€ + 21% IVA

Cancel·lació de la inscripció

El canvi de nom de la persona inscrita es podrà fer fins el dia 4 de maig, només s’acceptaran les modificacions per correu electrònic, informant del canvi a la Secretaria d’organització de la jornada activitats@itec.cat

Les cancel·lacions a la participació a la jornada només s’acceptaran en circumstancies excepcionals.