Transició cap a un model de gestió ambiental ISO 14001:2015
09:00 Benvinguda
Francisco Diéguez, Director General de l’ITeC
09:10 Presentació de la Jornada
Ferran Bermejo, Director Tècnic de l’ITeC
09:40 La norma ISO 14001:2015
Ricard Rosas, Director IGC España
11:15 Cafè
11:30 El procés de transició
Ferran Pérez, Cap del Departament de Qualitat d’Empreses de l’ITeC
12:15 Eines per facilitar la gestió ambiental
Licinio Alfaro, Cap del Departament de Construcció Sostenible de l’ITeC
12:45 Torn obert de preguntes
Inscripció
La assistència és gratuïta però cal inscriure’s prèviament