PRESENTACIÓ

Les conferències Euroconstruct es venen celebrant des dels anys setanta, dos cops l’any. En elles es presenten les conclusions de l’anàlisi sobre l’estat del sector de la construcció a 19 països europeus: Àustria, Bèlgica, República Txeca, Dinamarca, Finlàndia, França, Alemanya, Hongria, Irlanda, Itàlia, Països Baixos, Noruega, Polònia, Portugal, Eslovàquia, Espanya, Suècia, Suïssa i Regne Unit, juntament amb les previsions a tres anys vista desglossades per país i submercats: edificació residencial i no residencial i enginyeria civil, tant en allò referent a l’obra de nova planta com a la de rehabilitació.

L’ITeC, com a membre de la xarxa Euroconstruct que representa a Espanya, organitza la Conferència Euroconstruct Barcelona d’hivern 2016.

Aquesta profunidat de detall, i el fet que cada país sigui analitzat localment per un institut expert en construcció, amb independència respecte a governs o sectors industrials, fan d’Euroconstruct una font d’anàlisi bastant inèdita a Europa.

Les conclusions dels informes Euroconstruct formen part dels hàbits en la presa de referències de les principals empreses europees del sector de la construcció i del sector de la inversió amb interessos en aquest mercat. Les conferències Euroconstruct convoquen a aquest tipus d’agents, i la 82ª conferència Euroconstruct a Barcelona no en serà una excepció.

PRÒXIMA CONFERÈNCIA EUROCONSTRUCT

La següent reunió del fòrum Euroconstruct se celebrarà els propers dies 8 i 9 de juny a Amsterdam, organitzada per l’EIB, el membre holandès del grup.

Amsterdam cat