Informes de l'Oficina EOTA de l'ITeC - Seccions dels Reports

Algunes dades sobre les ATE a nivell europeu