Informes de l'Oficina EOTA de l'ITeC - Seccions dels Reports

About admin

Aquest autor encara no ha omplert cap detall.
So far admin has created 870 blog entries.

Properes reunions

 • Consell Tècnic núm. 29, 22 i 23 de setembre de 2020 (*)
 • Assemblea General de l’EOTA, Brussel·les, 10 de desembre de 2020
 • Consell Tècnic núm. 30, Brussel·les, 15 i 16 de desembre de 2020
(*) Reunió presencial cancel·lada per la crisi sanitària del coronavirus, en lloc de les quals es realitzen accions alternatives, com a consultes escrites, reunions reduïdes amb WebEx, accions informatives, en funció de la naturalesa dels temes a tractar.
13/07/2020|

Realitzades del 13 de maig al 13 de juliol de 2020

 • Consell Tècnic núm. 28, Brussel·les, 10 i 11 de juny de 2020 (*)
(*) Reunió presencial cancel·lada per la crisi sanitària del coronavirus, en lloc de les quals es realitzen accions alternatives, com a consultes escrites, reunions reduïdes amb WebEx, accions informatives, en funció de la naturalesa dels temes a tractar.
13/07/2020|

Què és la característica propensió a la combustió contínua sense flama?

És una nova característica essencial que s’ha de considerar en el Requisit Bàsic 2 Seguretat en cas d’incendi, en el marc del Reglament de Productes de Construcció. És una característica relacionada amb la reacció al foc dels productes classificats segons la EN 13501-1. En anglès es denomina Propensity to undergo continuous smouldering.

Es tracta d’un fenomen propi de determinats materials la composició dels quals pot propiciar que, exposats al foc i en determinades condicions, s’origini una combustió sense flama visible, a relativa baixa temperatura, que es desplaci pel cos del material.

Això pot donar lloc a focus secundaris d’incendi. S’han donat nombrosos casos en els quals incendis aparentment apagats han tingut reignicions degut a aquests focus d’energia latent, que quedaven emmascarats al no

13/07/2020|

Elaboració d’ETAs

Entre el 05.05.2020 i el 08.07.2020, l’ITeC ha emès tres ETA i té quranta-sis en elaboració. Els ETA emesos són dels tres EAD següents (vegeu web EOTA, apartat “Our Publications”).

 • EAD 230145-00-0105, de compostos per a betum i mescles bituminoses a base de pols de cautxú reciclat
  • ETA 20/0377 RARX®, de CÍRCULO TECNOLÓGICO 2020 SL
 • EAD 350140-00-1106, de revestiments i kits de revestiment per a aplicacions resistents al foc
  • ETA 18/0456 Perliwool® de MINERAL FIBER SOLUTIONS SL
 • EAD 360001-01-0803, de sistemes de ventilació de llana mineral revestida per ambdues cares
  • ETA 20/122 sistema de conductes de climatització CLIMAVER® de SAINT-GOBAIN ISOVER
13/07/2020|

Elaboració d’EADs

A més de l’EAD 090062-00-0404, l’ITeC disposa de dotze EAD publicats al DOUE. Actualment està treballant en altres quinze EAD, dels quals tres són modificacions d’EAD:

 • dos s’han enviat a la Comissió per la fase de publicació
 • quatre ja han estat adoptats per l’EOTA i s’està elaborant l’ETA corresponent
 • els nou restants estan en diferents fases d’elaboració

Nota: en aquest punt no es comptabilitzen els treballs en curs de conversió de Guies DITE a EAD, indicats al primer punt d’aquesta secció.

13/07/2020|

Treballs de Conversió de Guies DITE a EAD liderats per l’ITeC

 • Conversió de la Guia DITE de productes retardants del foc (ETAG 028)

  Un cop considerats els comentaris de la Comissió, el 18 de desembre de 2019 es va enviar l’EAD a la Comissió per a publicació.

 • Conversió de la Guia DITE de kits d’elements prefabricats per a aïllament tèrmic per l’exterior (ETAG 017) – treball liderat per CSTB-ITeC

  Pendent de publicació. El 5 de juny es va enviar a la Comissió l’última revisió.

  Amb relació a la segona fase dels treballs de conversió, el 13 de maig s’ha realitzat la reunió inicial (kick-off meeting) per videoconferència, amb la participació de l’ITeC.

 • Conversió de la Guia DITE de kits per a revestiments exteriors de façana (ETAG 034)

13/07/2020|

Publicació d’EADs en el DOUE

En aquest període s’ha publicat la Decisió d’Execució 2019/962 de la Comissió sobre EADs en el Diari Oficial de la Unió Europea-DOUE, amb data 03.07.2020.

Referència de l’EAD Títol de l’EAD Document substituït
030400-00-0605 Kit de impermeabilización basado en membranas poliméricas para paredes exteriores e interiores y pavimentos de lugares húmedos y piscinas
040465-00-0404 Sistemas compuestos para el aislamiento térmico exterior para uso sobre soporte de madera monocapa o multicapa
040729-00-1201 Aislamiento térmico realizado con lana mineral a granel
041389-00-1201 Placas de aglomerado de corcho natural para aislamiento térmico y acústico
130186-00-0603 Placas de clavado tridimensionales ETAG 015
130118-01-0603 Tornillos y varillas roscadas para estructuras de madera 130118-00-0603
130287-00-0603 Carril de aluminio perfilado para uso en estructuras de madera
130308-00-0304 Producto de madera compuesto estructural: virutas de madera laminadas (LSL)
130336-00-0603 Conector

13/07/2020|

Treballs de conversió de Guies DITE en curs o pendents de publicació

A la reunió del Consell Tècnic núm. 28 s’ha informat sobre la situació dels dotze treballs de conversió actualment en curs.

Tal i com s’indicava als Reports anteriors, es podrien distingir quatre fases bàsiques en el procés de conversió de les Guies DITE a EAD:

Elaboració i adopció pel grup de treball;
Adopció per l’EOTA – pels organismes designats;
Comentaris de la Comissió – incloent-hi la seva consideració;
Publicació – on també hi poden haver comentaris de la Comissió, en la revisió final dels EAD;

En aquests moments tots els treballs es troben a la fase 4ª.

Situació detallada dels treballs:

 • EAD de sistemes de vidre estructural (conversió de la Guia DITE 002 parts 1 i 3):
13/07/2020|

Treballs de conversió de Guies DITE amb l’EAD publicat

Amb la publicació dels EAD 130186 i 130367, són vint els EAD publicats basats en Guies DITE, dels quals ja s’ha publicat la modificació d’un d’ells.

Relació dels EAD publicats:

 • EAD 030351-00-0402, per a sistemes d’impermeabilització de cobertes amb membranes flexibles fixades mecànicament (conversió de la Guia DITE 006): publicat al DOUE, amb data 29.05.2019.
 • EAD 090062-00-0404, per a kits de revestiments exteriors de façana fixats mecànicament (conversió de la Guia DITE 034 parts 1 i 2): publicat al DOUE, amb data 16.11.2018.
 • EAD 130186-00-0603, de plaques per clavar tridimensionals (conversió de la Guia DITE 015): publicat al DOUE, amb data 03.07.2020.
 • EAD 130367-00-0304, de bigues i pilars compostos amb base de fusta (conversió de la Guia DITE 011): publicat al DOUE,
13/07/2020|

Carta al Comissari Breton de la Comissió Europea per donar suport a la via de l’ETA en la revisió del Reglament

Onze organitzacions espanyoles s’han dirigit al Comissari per al Mercat Interior, Sr Thierry Breton, per sol·licitar el manteniment de la via de l’ETA (Avaluació Tècnica Europea) en la revisió del Reglament de Productes de Construcció.

La Comissió ha iniciat el procés per a la revisió del Reglament, per a la qual està considerant possibles opcions i consultant als agents del sector al respecte.

La via de l’ETA permet el marcatge CE dels productes que no poden acollir-se a una norma harmonitzada. Actualment s’han emès més de 8.000 ETA a Europa, per a prop de 2.700 fabricants, tant pimes com grans empreses.

Aquesta via facilita la millora i la innovació en els productes de construcció, així com el seu accés al mercat europeu. És, per

13/07/2020|

Enquesta de la Comissió Europea per a l’avaluació inicial d’impacte de la revisió del Reglament

A mitjan juny, la Comissió va circular aquesta enquesta per a una avaluació inicial d’impacte de la revisió del Reglament quant als objectius i les opcions que la Comissió està considerant. Aquesta consulta està dirigida als representants dels agents del sector de la construcció. La data límit és el 19 d’agost.

Amb aquesta consulta es posa en marxa el procés oficial per a la revisió del Reglament. Durant l’estiu, la Comissió ha previst realitzar una enquesta pública.

Amb anterioritat a l’enquesta per a l’avaluació inicial d’impacte, la Comissió va publicar una enquesta sobre les opcions per a la revisió del Reglament, també dirigida als representants dels agents del sector, amb data límit el 30 d’agost.

Així doncs, actualment hi ha dues enquestes obertes per

13/07/2020|

Properes reunions:

 • Consell Tècnic núm. 28, Brussel·les, 10 i 11 de juny de 2020 (*)
 • Consell Tècnic núm. 29, 22 i 23 de setembre de 2020 (lloc pendent definir)
 • Assemblea General de l’EOTA, Brussel·les, 10 de desembre de 2020
 • Consell Tècnic núm. 30, Brussel·les, 15 i 16 de desembre de 2020
(*) Reunions presencials cancel·lades per la crisi sanitària del coronavirus, en lloc de les quals es realitzen accions alternatives, com a consultes escrites, reunions reduïdes amb WebEx, accions informatives, en funció de la naturalesa dels temes a tractar.
12/05/2020|

Realitzades del 21 de desembre de 2019 al 12 de maig de 2020

 • Consell Tècnic núm. 27, Brussel·les, 11 i 12 de març de 2020 (*)
 • Assemblea General de l’EOTA, Brussel·les, 29 d’abril de 2020 (*)
(*) Reunions presencials cancel·lades per la crisi sanitària del coronavirus, en lloc de les quals es realitzen accions alternatives, com a consultes escrites, reunions reduïdes amb WebEx, accions informatives, en funció de la naturalesa dels temes a tractar.
12/05/2020|

Hi ha EADs de productes per a obres d’enginyeria civil?

Una gran part dels Documents d’Avaluació Europeus (EAD) publicats en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) cobreixen productes per a edificació. Tanmateix, un 15% dels EAD publicats cobreixen productes per a enginyeria civil. Aquest percentatge pot semblar poc significatiu, no així els productes tractats en aquests EAD.

L’Oficina EOTA de l’ITeC ha elaborat l’article “Productes per a obres d’enginyeria civil en els documents d’avaluació europeus”, que dona una visió global d’aquest conjunt de productes, descrivint les seves aplicacions, incloent gràfics que els descriuen, així com observacions sobre aspectes destacables.

12/05/2020|

Elaboració d’ETAs

Entre el 21.12.2019 i el 04.05.2020, l’ITeC ha emès nou ETA i té quaranta-set en elaboració. Els ETA emesos són dels cinc EAD següents (vegeu web EOTA, apartat “Our Publications”).

 • EAD 040287-00-0404, de kits per a sistemes d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE) amb panells com a producte aïllant tèrmic i revestiment discontinu com a pell exterior.
  • ETA 20/0246 Baumit CeramicSystem EPS, Baumit CeramicSystem MW, de Baumit Beteiligungen GmbH
 • EAD 090034-00-0404, de kits de subestructura i fixacions per a revestiments de façana ventilada o no ventilada
  • ETA 09/0115 Kit PF-ALU-PL
  • ETA 09/0117 Kit PF-ALU-CER
  • ETA 09/0118 Kit PF-ALU-CLA
  • ETA 13/0309 Kit PF-ALU-HTR
  • ETA 13/0310 Kit PF-ALU-HPL

Aquests cinc ETA de MECANISMOS, ANCLAJES Y SISTEMAS AUTOPORTANTES SL –

12/05/2020|

Elaboració d’EADs

A més de l’EAD 090062-00-0404, l’ITeC disposa de dotze EAD publicats en el DOUE. Actualment està treballant en altres quinze EAD, dels quals tres són modificacions d’EAD:

 • un s’ha enviat a la Comissió per a la fase de publicació
 • cinc ja han estat adoptats per l’EOTA i s’està elaborant l’ETA corresponent
 • els nou restants estan en diferents fases d’elaboració

Nota: en aquest punt no es comptabilitzen els treballs en curs de conversió de Guies DITE a EAD, indicats en el primer punt d’aquesta secció.

12/05/2020|

Treballs de conversió de Guies DITE a EAD liderats per l’ITeC

 • Conversió de la Guia DITE de productes retardants del foc (ETAG 028)

  Un cop considerats els comentaris de la Comissió, el 18 de desembre de 2019 es va enviar l’EAD a la Comissió per a publicació.

 • Conversió de la Guia DITE de kits d’elements prefabricats per a aïllament tèrmic per l’exterior (ETAG 017) – treball liderat per CSTB-ITeC

  S’estan considerant comentaris de la Comissió rebuts en la fase de publicació.

  S’acaba d’iniciar la segona fase dels treballs de conversió d’aquesta Guia, que comptarà amb la participació de l’ITeC (vegeu tercer punt, secció “EOTA”).

 • Conversió de la Guia DITE de kits per a revestiments exteriors de façana (ETAG 034)

  EAD 090062-00-0404 “Kits de revestiments exteriors de façana

12/05/2020|

Publicació d’EADs en el DOUE

A la reunió del Consell Tècnic de desembre, els representants de la Comissió presents van anunciar que, durant el primer trimestre de 2020, i com a molt tard a finals de març, es publicarien els EAD amb llum verda, després de ser revisats en la fase de publicació. Aquesta previsió no s’ha complert. Per aquest motiu, i tenint en compte el temps transcorregut des de l’última publicació, l’EOTA va dirigir una carta al Comissari Thierry Breton de Mercat Interior, posant-lo al corrent de la situació i sol·licitant que es prioritzi la publicació d’EADs. En aquests moments, les indicacions de la Comissió apunten al mes de juny per a la pròxima publicació d’EADs en el DOUE.

12/05/2020|

Treballs de conversió de Guies DITE en curs o pendents de publicació

A la reunió del Consell Tècnic núm. 27 s’ha informat sobre la situació dels catorze treballs de conversió actualment en curs.

Tal com s’indicava en anteriors Reports, es podrien distingir quatre fases bàsiques en el procés de conversió de les Guies DITE a EAD:

Elaboració i adopció pel grup de treball;
Adopció per l’EOTA – pels organismes designats;
Comentaris de la Comissió – incloent-hi la seva consideració;
Publicació – on també hi poden haver comentaris de la Comissió, en la revisió final dels EAD;

En aquests moments tots els treballs es troben a la fase 4ª.

Situació detallada dels treballs:

 • EAD de sistemes de vidre estructural (conversió de la Guia DITE 002 parts 1 i 3): s’estan
12/05/2020|

Treballs de conversió de Guies DITE amb l’EAD publicat

Actualment son divuit els EAD publicats basats en Guies DITE, dels quals ja se n’ha publicat la modificació d’un d’ells. No s’han produït modificacions en els últims mesos.

La relació dels EAD publicats es pot consultar en el Report núm. 22.

Segons indicacions rebudes, la Comissió preveu publicar EADs en el DOUE en el mes de juny. Pel que sembla, té molt interès en publicar conversions de Guies DITE pendents.

12/05/2020|

Segona fase dels treballs de conversió de Guies DITE

Mentre les conversions de primera fase pendents finalitzen el seu procés – es troben en la fase de publicació (vegeu “Treballs de conversió de Guies DITE en curs o pendents de publicació”) – s’han iniciat treballs de conversió de segona fase per als EAD de quatre Guies DITE:

 • EAD 040083-00-0404 (conversió Guia DITE 004)

  Sistemes d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE) amb revestiment continu

 • EAD 040914-00-0404 (conversió Guia DITE 017)

  Kits de Veture – Unitats prefabricades per a aïllament per l’exterior i els seus elements de fixació

 • EADs 120093-00-0107, 120109-00-0107, 120110-00-0107, 120111-00-0107, 120112-00-0107, 120113-00-0107 (conversió Guia DITE 032)

  Junts de dilatació per a ponts de carreteres

 • EAD 090062-00-0404 (conversió Guia DITE 034)

  Kits de revestiments exteriors de façana

12/05/2020|

Estudi sobre el valor afegit dels EAD i els ETA

El CSIL – Centre for Industrial Studies, de Milà, està finalitzant l’estudi “EADs and ETAs: Added value to the construction sector”, per encàrrec de l’EOTA. L’objectiu d’aquest estudi és recollir informació objectiva sobre els punts forts i els reptes de la ruta de l’ETA per al marcatge CE dels productes sense norma harmonitzada, així com avaluar la seva rellevància en el sector de la construcció.

En el marc d’aquest estudi, s’ha realitzat una enquesta que va finalitzar el passat 17 d’abril. Aquesta enquesta estava dirigida a fabricants, associacions i organismes d’avaluació tècnica, per conèixer la seva opinió sobre el valor afegit dels EAD i els ETA. La participació en l’enquesta ha estat molt notable.

S’han rebut 333 respostes a l’enquesta:

 • 73
12/05/2020|

Acord amb l’organització americana ICC-ES

A finals de l’any passat, l’EOTA va firmar un conveni amb l’organització americana per a l’avaluació ICC-ES pel qual ambdues organitzacions poden compartir l’ús de les seves especificacions tècniques. Aquest acord facilitarà la comercialització dels nostres productes en el mercat dels Estats Units. ICC-ES produeix documents similars als EAD i als ETA per a productes que no tenen norma i, particularment, per a productes nous i innovadors.

ICC-ES elabora dos tipus de documents “Acceptance Criteria” i “Evaluation Reports”. Els primers estableixen els criteris per avaluar els productes i els segons recullen l’avaluació del producte per al qual un fabricant ha sol·licitat la seva avaluació.

Es tracta d’un acord entre ambdues organitzacions per a l’ús dels EAD i els “Acceptance Criteria”.

Per a més informació,

12/05/2020|

Extensió de l’àmbit d’aplicació dels EAD

A la reunió del Consell Tècnic de desembre, els representants de la Comissió van sol·licitar a l´EOTA que no s’elaborin modificacions d’EADs per a aquells productes no inclosos en el seu àmbit d’aplicació que no requereixin cap canvi en els mètodes d’avaluació. D’aquesta forma, s’evita tot el procés fins a la publicació de l’EAD modificat en el DOUE i es redueix el nombre de versions d’un EAD.

L’EOTA va acordar aplicar aquest nou criteri, realitzant una consulta als membres de l’àrea de producte corresponent, quan un organisme d’avaluació tècnica rebi una petició per a un producte o kit.

A partir del Consell Tècnic de desembre, s’ha començat a aplicar aquest criteri i, en paral·lel, s’han concretat el procediment i les condicions per implementar-lo.

Tot

12/05/2020|

L’article 19, porta d’entrada al mercat europeu dels productes sense norma harmonitzada

Aquest article del Reglament sobre els documents d’avaluació europeus (EAD) és un article fonamental. El primer paràgraf de la clàusula (1) estableix el següent:

“1. Previa solicitud de una evaluación técnica europea por parte de un fabricante, la organización de los OET elaborará y adoptará un documento de evaluación europeo para todo producto de construcción no cubierto o no totalmente cubierto por una norma armonizada, para el cual las prestaciones en relación con sus características esenciales no pueden ser evaluadas en su totalidad por una norma armonizada existente, …….”

Aquest article es complementa amb l’Annex II del Reglament, en el qual s’estableix el procediment per adoptar el document d’avaluació europeu. En el punt 8 d’aquest Annex es

12/05/2020|

Publicació de la Decisió Delegada (UE) 2018/779 de la Comissió

Amb data 29 de maig de 2018 s’ha publicat al Diari Oficial de la Unió Europea-DOUE la decisió delegada següent, en vigor vint dies després de la seva publicació:

 • Decisió Delegada (UE) 2018/779 sobre l’avaluació i verificació de la constància de les prestacions dels panells sandvitx amb recobriment metàl·lic destinats a l’ús estructural, d’acord amb el Reglament (UE) 305/2011 del Parlament i del Consell.
  Per a aquests panells, la decisió publicada estableix sistemes d’avaluació i verificació de la constància de les prestacions (EVCP) diferents en funció de les característiques essencials.

Aquesta decisió no ha de ser aplicada als panells sandvitx amb recobriment metàl·lic no destinats a l’ús estructural, regulats en la Decisió 98/436/CE de la Comissió i

11/02/2020|

Properes reunions:

 • Consell Tècnic núm. 27, Brussel·les, 11 i 12 de març de 2020
 • Assemblea General de l’EOTA, Brussel·les, 29 d’abril de 2020
 • Consell Tècnic núm. 28, Brussel·les, 10 i 11 de juny de 2020
10/01/2020|

En quins casos la via del Document d’Avaluació Europeu no aplica?

Aquesta FAQ complementa la del Report núm. 02 “Quan són d’aplicació els Documents d’Avaluació Europeus-EAD?”. D’acord amb l’experiència adquirida, no aplica un EAD en els següents casos:

 • Productes indicats específicament en l’àmbit d’aplicació d’una especificació tècnica harmonitzada (norma harmonitzada o EAD).
 • Productes no indicats específicament en l’àmbit d’aplicació d’una especificació tècnica harmonitzada, però de la mateixa família de productes, que es poden avaluar amb els mètodes d’avaluació establerts en l’especificació, sense necessitat d’introduir cap canvi en aquests.
 • Kits amb components que disposen de marcatge CE, per als quals no és necessari avaluar cap característica essencial a nivell de kit. És suficient amb les característiques essencials establertes per als components.
10/01/2020|

Elaboració d’ETAs

Entre el 16.10.2019 i el 20.12.2019, l’ITeC ha emès cinc ETA i té quaranta-tres en elaboració. Els ETA emesos son dels cinc EAD següents (vegeu web EOTA, apartat “Our Publications”).

 • EAD 160004-00-0301, de kits de posttesat per al pretesat d’estructures.
  • ETA 19/0064 MeKano4 PT System E, sistema de posttesat exterior des de 3 fins a 37 cordons, de MK4 WORLD WIDE SL.
 • EAD 210005-00-0505, de kits de partició interna per a parets no portants.
  • ETA 19/0164 Lateroyeso® de FERCYSER SL.
 • EAD 250005-00-0606, d’adhesius per a revestiments de façanes ventilades.
  • ETA 19/0511 SikaTack® Panel-50 de SIKA SERVICES AG.
 • EAD 340179-00-0203, de kits de d’edificació estructural amb panells.
  • ETA 19/0380 ECCO house, de MUSSO HOLDING s.r.l.
 • EAD 350454-00-1104, de
10/01/2020|

Elaboració d’EADs

A més de l’EAD 090062-00-0404, l’ITeC disposa de dotze EAD publicats al DOUE. Actualment està treballant en altres quinze EAD, dels quals quatre són modificacions d’EAD:

 • un s’ha enviat per a la fase de publicació, després d’emetre el primer ETA
 • dos ja han estat adoptats internament per l’EOTA i s’estan elaborant els ETA corresponents
 • els dotze restants estan en diferents fases d’elaboració

Nota: en aquest punt no es comptabilitzen els treballs en curs de conversió de Guies DITE a EAD, indicats al primer punt d’aquesta secció.

10/01/2020|

Treballs de conversió de Guies DITE a EAD liderats per l’ITeC

 • Conversió de la Guia DITE de productes retardants del foc (ETAG 028)

  S’han considerat els comentaris de la Comissió en la fase de publicació, incloent el que era objecte d’una consulta a la Comissió; el document revisat ha estat confirmat per tots els organismes designats; s’acaba d’enviar a la Comissió per a publicació.

 • Conversió de la Guia DITE de kits d’elements prefabricats per a aïllament tèrmic per l’exterior (ETAG 017)- treball liderat per CSTB-ITeC:

  EAD enviat a la Comissió per a la fase de publicació; pendent revisió final de la Comissió.

 • Conversió de la Guia DITE de kits per a revestiments exteriors de façana (ETAG 034)

  EAD 090062-00-0404 “Kits de revestiments exteriors de façana fixats mecànicament”: referència

10/01/2020|

Publicació d’EADs en el DOUE

A la reunió del Consell Tècnic núm. 26, els representants de la Comissió presents van anunciar que durant el primer trimestre de 2020 es publicaran els dinou EADs que han proposat, els quals tenen llum verda després de ser revisats a la fase de publicació. Entre aquests EAD, es troben els EAD resultants de la conversió de les Guies DITE (ETAG) 011 i 015. Vegeu apartat “Treballs de conversió de Guies DITE en curs o pendents de publicació”.

Els EAD han passat de ser especificacions tècniques europees les referències de les quals es publicaven mitjançant Decisions d’Execució de la Comissió, a documents de la legislació europea les referències dels quals es publiquen mitjançant Decisions d’Execució de la Comissió, amb un major

10/01/2020|

Treballs de conversió de Guies DITE en curs o pendents de publicació

A la reunió del Consell Tècnic núm. 26 s’ha analitzat la situació dels catorze treballs de conversió actualment en curs.

Tal com s’indicava en anteriors Reports, es podrien distingir quatre fases bàsiques en el procés de conversió de les Guies DITE a EAD:

Elaboració i adopció pel grup de treball;
Adopció per l’EOTA – pels organismes designats;
Comentaris de la Comissió – incloent-hi la seva consideració;
Publicació – on també hi poden haver comentaris de la Comissió, en la revisió final dels EAD;

En aquests moments tots els treballs es troben a la fase 4ª.

Situació detallada dels treballs:

 • EAD de sistemes de vidre estructural (conversió de la Guia DITE 002 parts 1 i 3): es van
10/01/2020|

Treballs de conversió de Guies DITE amb l’EAD publicat

Actualment són divuit els EAD publicats basats en Guies DITE, dels quals ja se n’ha publicat la modificació d’un d’ells. No s’han produït modificacions en els últims mesos.

Relació dels EAD publicats:

 • EAD 030351-00-0402, per a sistemes d’impermeabilització de cobertes amb membranes flexibles fixades mecànicament (conversió de la Guia DITE 006): publicat al DOUE, amb data 29.05.2019.
 • EAD 090062-00-0404, per a kits de revestiments exteriors de façana (conversió de la Guia DITE 034 parts 1 i 2): publicat al DOUE, amb data 16.11.2018.
 • EADs 160004-00-0301 i 160027-00-0301, per a kits de posttesat per al pretesat d’estructures (conversió de la Guia DITE 013): EAD publicats al DOUE, amb data 15.12.2017.
 • EAD 210005-00-0505, per a kits de particions interiors (conversió de la Guia DITE
10/01/2020|

L’EOTA reforça el control de qualitat en l’elaboració dels EAD

Amb la finalitat de facilitar la implementació dels nous criteris establerts per la Comissió per als EAD, l’EOTA ha adoptat les següents mesures en els últims mesos:

1. Contractar un tècnic per al seguiment dels EAD des del Secretariat de l’EOTA.

2. Participar en l’exercici pràctic sobre l’ús del checklist de la Comissió per als EAD, elaborant una versió comentada del checklist (vegeu la noticia de la secció anterior)

3. Revisar els EAD abans del seu enviament a la Comissió en la fase 7c[2] i informar l’organisme responsable de l’EAD quan hi hagin observacions.

A partir de la publicació de la Comunicació de la Comissió COM(2018) 764 “Normes harmonitzades: augment de la transparència i la

10/01/2020|

Exercici pràctic sobre l’ús del checklist de la Comissió per als EAD

El mes d’octubre passat va tenir lloc un exercici pràctic sobre l’aplicació del checklist per al control de qualitat dels Documents d’Avaluació Europeus-EAD. Aquest exercici va ser dut a terme pels Serveis de la Comissió juntament amb el Secretariat de l’EOTA. Es van seleccionar sis exemples d’EAD, cinc en fase de redacció i un adoptat per l’EOTA. Sobre la base d’aquests exemples, es va fer una simulació de com haurien d’utilitzar el checklist els organismes d’avaluació tècnica. Finalment, el 30 d’octubre va tenir lloc una reunió per extreure conclusions sobre l’exercici realitzat.

Com a resultat d’aquest exercici, el Secretariat de l’EOTA va preparar una versió del checklist comentada, amb indicacions de com s’han d’interpretar i aplicar determinades preguntes del mateix.

Aquesta versió ja

10/01/2020|

Publicació de la Decisió Delegada (UE) 2019/1764 de la Comissió

Amb data 14 de març de 2019 s’ha publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea-DOUE la decisió delegada següent, en vigor als vint dies de la seva publicació:

 • Decisió Delegada (UE) 2019/1764 sobre els sistemes[1] per avaluar i verificar la constància de les prestacions dels kits de baranes i kits de passamans destinats a l’ús en obres de construcció, d’acord amb el Reglament (UE) 305/2011 del Parlament i del Consell.

Aquesta decisió cobreix kits destinats únicament a evitar caigudes i no sotmesos a càrregues verticals estructurals.

Fins avui, aquests productes no tenien una decisió adequada per a l’avaluació i verificació de la constància de les prestacions, per la qual cosa ha estat necessari establir quins sistemes són aplicables a

09/01/2020|

Properes reunions

 • Assemblea General de l’EOTA, Brussel·les, 20 de novembre de 2019
 • Consell Tècnic núm. 26, Brussel·les, 11 i 12 de desembre de 2019
29/10/2019|