Informes de l'Oficina EOTA de l'ITeC - Seccions dels Reports

Sobre admin

Aquest autor encara no ha omplert cap detall.
So far admin has created 687 blog entries.

Properes reunions:

 • Assemblea General de l’EOTA, Brussel·les, 24 d’abril de 2019
 • Consell Tècnic núm. 24, Brussel·les, 4 i 5 de juny de 2019
 • Consell Tècnic núm. 25, en lloc a convenir, 18 i 19 de setembre de 2019
 • Consell Tècnic núm. 26, Brussel·les, 11 i 12 de desembre de 2019
07/03/2019|Calendari de reunions rellevants|

Realitzades del 22 de desembre de 2018 a l´1 de març de 2019

 • Consell Tècnic núm. 23, Brussel·les, 20 i 21 de febrer de 2019
07/03/2019|Calendari de reunions rellevants|

Què significa el número de l’EAD?

Està estructurat en tres parts: EAD XXYYYY-00-ZZZZ

 • La primera part és una combinació del codi de l’àrea de producte, segons l’Annex IV del Reglament, i el número de projecte definit per l’EOTA.
 • La segona part indica la versió de l’EAD. La versió inicial és la 00, la primera modificació de l’EAD és la 01 i així successivament.
 • La tercera part indica l’àrea de producte segons la classificació EOTA.

Exemple d’un EAD publicat:

EAD 040005-00-1201 Productes fabricats amb fibres vegetals o animals per […]

07/03/2019|Preguntes freqüents|

Elaboració d’ETAs

Actualment l’ITeC té quaranta-tres ETA en elaboració.

07/03/2019|L'ITeC i l'Avaluació Tècnica Europea-ATE|

Elaboració d’EADs

A més de l’EAD 090062-00-0404, l’ITeC disposa de nou EAD publicats al DOUE. Actualment està treballant en altres quinze EAD:

 • tres s’han enviat per a la fase de publicació, després d’emetre el primer ETA
 • tres ja han estat adoptats internament per l’EOTA i s’estan elaborant els ETA corresponents
 • els nou restants estan en diferents fases d’elaboració

Un dels tres EAD en la fase de publicació estava en l’última llista de publicació –desembre del 2018–, que ha estat suspesa per la Comissió […]

07/03/2019|L'ITeC i l'Avaluació Tècnica Europea-ATE|

Treballs de conversió de Guies DITE a EAD liderats per l’ITeC

 • Conversió de la Guia DITE de productes retardants del foc (ETAG 28)

L’EAD es troba a la fase de publicació i s’acaben de rebre comentaris de la Comissió.

 • Conversió de la Guia DITE de kits d’elements prefabricats per a aïllament tèrmic per l’exterior (ETAG 017)- treball liderat CSTB-ITeC:

S’han tractat els comentaris del consultor de la Comissió (fase de comentaris de la Comissió); l’EAD revisat i les respostes als comentaris s’han circulat als organismes designats per a […]

07/03/2019|L'ITeC i l'Avaluació Tècnica Europea-ATE|

Publicació d’EADs en curs amb el nou procediment anunciat per la Comissió

A la darrera reunió de la Comissió Executiva de l’EOTA, el Sr. Iñigo Urresti de la Comissió Europea, va anunciar que s’havia iniciat amb data 18 de gener el procés per a la primera publicació de referències d’EADs en el DOUE, aplicant el nou procediment. Va indicar també que aquesta publicació d’EADs inclourà els EADs de la publicació suspesa al desembre i algun EAD addicional.

Segons el Sr. Urresti, aquesta publicació d’EADs servirà a la DG Grow per provar el nou […]

07/03/2019|Documents d'Avaluació Europeus-DAE|

Treballs de conversió de Guies DITE en curs o pendents de publicació

A la reunió del Consell Tècnic núm.23 s’ha analitzat la situació dels disset treballs de conversió actualment en curs.

Tal i com s’indicava al Report 18, es podrien distingir quatre fases bàsiques en el procés de conversió de les Guies DITE a EAD:

Elaboració i adopció pel grup de treball;
Adopció per l’EOTA – pels organismes designats;
Comentaris de la Comissió – incloent-hi la seva consideració;
Publicació – on també hi poden haver comentaris de la Comissió, la revisió […]

07/03/2019|EOTA|

Treballs de conversió de Guies DITE amb l’EAD publicat

Actualment són quinze els EAD publicats basats en Guies DITE, dels quals ja se n’ha publicat la modificació d’un d’ells. A partir d’ara els identificarem pel seu número de referència.

Relació dels EAD publicats:

 • EAD 090062-00-0404, per a kits de revestiments exteriors de façana (conversió de la Guia DITE 034 parts 1 i 2): publicat al DOUE, amb data 16.11.2018. Vegeu informació a la secció “L’ITeC i l’Avaluació Tècnica Europea”.
 • EADs 160004-00-0301 y 160027-00-0301, per a kits de posttesat […]
07/03/2019|EOTA|

Introducció de millores a les normes harmonitzades

Amb data 22.11.2018, la Comissió va publicar la Comunicació COM(2018) 764 “Normes harmonitzades: augment de la transparència i la seguretat jurídica per a un mercat únic plenament operatiu”.

Aquesta comunicació explica les mesures adoptades recentment per continuar millorant el sistema de normalització europeu. També recull accions específiques que la Comissió durà a terme en un futur immediat per a millorar l’eficiència, la transparència i la seguretat jurídica dels agents implicats en el desenvolupament de les normes harmonitzades. Es refereix, per […]

07/03/2019|Comissió Europea|

Properes reunions:

 • Consell Tècnic núm. 23, Brussel·les, 20 i 21 de febrer de 2019
 • Assemblea General de l’EOTA, Brussel·les, 24 d’abril de 2019
 • Consell Tècnic núm. 24, Brussel·les, 4 i 5 de juny de 2019
 • Consell Tècnic núm. 25, lloc a convenir, 18 i 19 de setembre de 2019
 • Consell Tècnic núm. 26, Brussel·les, 11 i 12 de desembre de 2019
08/01/2019|Calendari de reunions rellevants|

Realitzades del 17 d’octubre al 21 de desembre de 2018

 • Assemblea General de l’EOTA, Brussel·les, 21 de novembre de 2018
 • Consell Tècnic núm. 22, Brussel·les, 12 i 13 de desembre de 2018
08/01/2019|Calendari de reunions rellevants|

Què passa amb les sol·licituds d’ETA de productes que no s’ajusten a l’EAD resultant de la conversió d’una Guia DITE?

En principi, cal distingir-ne dos casos:

 1. Quan la desviació és deguda a un aspecte tècnic específic del producte objecte de la sol·licitud.
 2. Quan la desviació és generalitzable a tots els productes similars del sector.

En el cas a), la solució generalment més adequada és preparar un EAD específic per al producte objecte de la sol·licitud d’ETA. L’OET que rebi la sol·licitud desenvoluparà l’EAD d’acord amb l’Annex II del Reglament, igual que tots els EAD desenvolupats a partir de la sol·licitud […]

08/01/2019|Preguntes freqüents|

Què passa amb les sol·licituds d’ETA relacionades amb Guies DITE per a les quals no està prevista la seva conversió?

Per l’escàs nombre d’ETA emesos i també per manca d’interès del sector, no s’ha previst convertir en EAD les Guies DITE 016, 021, 023, 024, 025, 031, 033, 035 (vegeu web EOTA). L’EOTA es va comprometre amb la Comissió a finalitzar el màxim nombre de conversions a finals del 2018, però aquestes Guies DITE no hi estan incloses.

Quan un fabricant presenti una sol·licitud d’ETA relacionada amb una d’aquestes Guies DITE, l’Organisme d’Avaluació Tècnica-OET haurà d’aplicar l’Art. 21 (c) del […]

08/01/2019|Preguntes freqüents|

Elaboració d’ETAs

Entre el 18.10.2018 i el 19.12.2018, l’ITeC ha emès cinc ETA i en té trenta-cinc en elaboració. Els ETA emesos són dels dos EAD i de la Guia DITE següents (vegeu la web de l’EOTA, apartat publications).

 • EAD 350142-00-1106, de productes i kits per a protección al foc a base de panells rígids, semirrígids y mantes
  • ETA 18/0690 Ultimate Protect Wired Mat 4.0 de Saint-Gobain Isover Ibérica SL
  • ETA 18/0691 Ultimate Protect Slab 4.0 de Saint-Gobain Isover Ibérica SL
  • […]

08/01/2019|L'ITeC i l'Avaluació Tècnica Europea-ATE|

Elaboració d’EADs

A més dels deu publicats, l’ITeC està actualment treballant en uns altres quinze EAD:

 • tres s’han enviat per a la fase de publicació, després d’emetre el primer ETA
 • tres ja han estat adoptats internament per l’EOTA i s’estan elaborant els ETA corresponents
 • els nou restants estan en diferents fases d’elaboració

Un dels tres EAD en la fase de publicació estava en l’última llista de publicació –desembre del 2018–, que ha estat suspesa fa poc (vegeu la secció “Documents d’Avaluació Europeus-EAD”, segona […]

08/01/2019|L'ITeC i l'Avaluació Tècnica Europea-ATE|

L’ITeC ha arribat als deu EAD publicats

Les referències d’aquests EAD han estat publicades al DOUE, i els documents corresponents a la web de l’EOTA.

Nou EAD han estat elaborats a partir de sol·licituds de fabricants per obtenir un ETA. El desè EAD és el resultat de la conversió de la Guia DITE 034 a un EAD, realitzada per un grup de treball de l’EOTA liderat per l’ITeC.

Aquests EAD són els següents:

Referència i títol del Document d’Avaluació Europeu EAD substituït
010028-00-0103 Kit reutilizable de cimentación superficial para estructuras ligeras
040138-01-1201 Productos […]

08/01/2019|L'ITeC i l'Avaluació Tècnica Europea-ATE|

Treballs de conversió de Guies DITE a EAD liderats per l’ITeC

 • Conversió de la Guia DITE de productes retardants del foc (ETAG 28)

Un cop considerats els comentaris de la Comissió, l’esborrany d’EAD ha estat enviat a la Comissió per a la fase de publicació.

 • Conversió de la Guia DITE de kits d’elements prefabricats per a aïllament tèrmic per l’exterior (ETAG 017) –treball liderat CSTB-ITeC:

Un cop adoptat per l’EOTA, l’esborrany d’EAD es va enviar per a la fase de comentaris de la Comissió. S’han rebut comentaris del […]

08/01/2019|L'ITeC i l'Avaluació Tècnica Europea-ATE|

Nou procediment per a la publicació dels EAD

A la reunió del Consell Tècnic núm. 22, el Sr. Iñigo Urresti, nou director adjunt a la DG Grow va anunciar un nou procediment per a la publicació dels EAD. La Comissió ha decidit aplicar aquest nou procediment per a la publicació tant de les normes harmonitzades com dels EAD. Aquesta decisió s’aplica des de l’1 desembre. Per aquest motiu, les publicacions de normes harmonitzades i d’EAD previstes per al mes de desembre han estat suspeses fins que s’implementi el […]

08/01/2019|Documents d'Avaluació Europeus-DAE|

Dinovena publicació d’EAD al DOUE

En aquest període s’ha publicat una Comunicació de la Comissió en el Diari Oficial de la Unió Europea-DOUE: la Comunicació 2018/C 417/07, amb data 16.11.2018. Aquesta Comunicació àmplia i substitueix les publicades anteriorment.

Amb aquesta Comunicació, la llista d’EADs s’ha ampliat amb els següents EAD:

Referència i títol del Document d’Avaluació Europeu EAD substituït
030155-00-0402 Resina de betún y poliuretano monocomponente para impermeabilización de remates de cubiertas
040138-01-1201 Productos de aislamiento térmico y/o acústico a granel de fibras vegetales para relleno in situ 040138-00-1201
040773-00-1201 Placas […]

08/01/2019|Documents d'Avaluació Europeus-DAE|

Treballs de conversió de Guies DITE en curs o pendents de publicació

A la reunió del Consell Tècnic núm. 22 s’ha analitzat la situació dels disset treballs de conversió actualment curs.

Situació detallada dels treballs:

 • EAD de sistemes de vidre estructural (conversió de la Guia DITE 002 parts 1 i 3): enviat a la Comissió per a la fase de publicació.
 • EAD de kits de particions interiors (conversió de la Guia DITE 003): enviat a la Comissió per a la fase de publicació.
 • EAD de sistemes d’aïllament per l’exterior (conversió de la Guia […]
08/01/2019|EOTA|

Treballs de conversió de Guies DITE amb l’EAD publicat

Des de la publicació del Report núm. 17, s’han publicat dos EAD al DOUE corresponents a la conversió de les Guies DITE 027 i 034. Ara són quinze els EAD publicats basats en Guies DITE.

Relació dels EAD publicats:

 • EAD d’ancoratges mecànics (conversió de la Guia DITE 001 parts 1 a 4): publicat al DOUE, amb data 9.12.2016 (*).
 • EAD d’ancoratges químics (conversió de la Guia DITE 001 part 5): publicat al DOUE, amb data 15.12.2017 (*).
 • EAD d’ancoratges mecànics per […]
08/01/2019|EOTA|

Prop del 90% dels treballs de conversió de Guies DITE han completat la fase d’adopció per l’EOTA

A principi del 2018, l’EOTA va acordar amb la Comissió avançar tot el possible els treballs de conversió de les Guies DITE de prioritat C –la data de finalització dels quals estava previst per al 15 de desembre del 2020– a finals del 2018 (com les conversions de les Guies de prioritat B). Això afecta dinou Guies DITE.

En el procés de conversió de les Guies DITE a EAD, es podrien distingir quatre fases bàsiques:

Elaboració i adopció pel […]

08/01/2019|EOTA|

Publicació de l’estudi de suport per a la revisió del Reglament

S’han publicat els informes d’aquest estudi de suport, el qual està compost per dos treballs: l’estudi per a l’avaluació del Reglament i l’estudi per a l’avaluació de l’impacte del Reglament. El primer recull evidències per avaluar el Reglament mitjançant una anàlisi retrospectiva del seu funcionament i dels objectius assolits. El segon avalua les opcions potencials per a la seva futura revisió.

Tots dos estan compostos per un informe final, uns annexos i un resum per a executius, els quals es poden […]

08/01/2019|Comissió Europea|

Properes reunions:

 • Assemblea General de l’EOTA, Brussel·les, 21 de novembre de 2018
 • Consell Tècnic núm. 22, Brussel·les, 12 i 13 de desembre de 2018
29/10/2018|Calendari de reunions rellevants|

Realitzades del 26 de juny al 17 d’octubre 2018

 • Consell Tècnic núm. 21, Bratislava, 9 i 10 d’octubre de 2018
29/10/2018|Calendari de reunions rellevants|

En què es diferencia un kit d’un sistema acoblat en el marc del Reglament de Productes de Construcció?

Nota: “Sistema acoblat” és la traducció del terme anglès “assembled system”. En la resposta que segueix, s’ha considerat equivalent a sistema constructiu executat a l’obra.

Una façana ventilada està formada per un conjunt de components que “s’acoblen” en obra, i en resulta un sistema acoblat. Un kit per a una façana ventilada és un producte de construcció que comercialitza un fabricant per a l’execució d’un sistema acoblat de façana. Vegeu l’article “El concepte kit en els productes de […]

29/10/2018|Preguntes freqüents|

Elaboració d’ETAs

Entre el 26.06.2018 i el 17.10.2018, l’ITeC ha emès cinc ETA i en té vint-i-nou en elaboració. Els ETA emesos són dels EAD següents (vegeu web EOTA, apartat publications).

 • EAD 040427-00-0404, de kits per a sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE) amb morter com a producte aïllant tèrmic i revestiment continu o discontinu com a pell exterior.
  • ETA 18/0165 webertherm mineral de Saint-Gobain Weber Cemarksa SA
 • EAD 090119-00-0404, de kits per a revestiments exteriors de façana formats per panells […]
29/10/2018|L'ITeC i l'Avaluació Tècnica Europea-ATE|

Elaboració d’EADs

L’ITeC ja disposa de vuit EAD publicats al DOUE. Actualment està treballant en uns altres catorze EAD:

 • quatre s’han enviat per a la fase de publicació, després d’emetre el primer ETA
 • dos ja han estat adoptats internament per l’EOTA i s’estan elaborant els ETA corresponents
 • els vuit restants estan en diferents fases d’elaboració

Nota: en aquest apartat no es comptabilitzen els treballs de conversió de Guies DITE a EAD, indicats en el primer punt d’aquesta secció.

29/10/2018|L'ITeC i l'Avaluació Tècnica Europea-ATE|

EAD publicats elaborats per l’ITeC

EAD 260009-00-0301 Cendres de fons procedents de plantes incineradores municipals de residus sòlids urbans emprades com a addició tipus II per a la producció de formigó, morter i beurada

Aquest EAD ha estat desenvolupat per l’ITeC en el marc de l’EOTA i publicat al DOUE, amb data 12.10.2018. Permet l’elaboració d’un ETA i el consegüent marcatge CE de cendres de fons procedents de plantes incineradores de residus sòlids urbans. L’ús previst és addició tipus II per a la producció […]

29/10/2018|L'ITeC i l'Avaluació Tècnica Europea-ATE|

Treballs de conversió de Guies DITE a EAD liderats per l’ITeC

 • Conversió de la Guia DITE de productes retardants del foc (ETAG 28)
   
  Un cop aprovat l’esborrany d’EAD pel grup de treball, així com per tots els organismes d’avaluació tècnica designats en aquesta àrea de productes, aquest esborrany es va remetre per a la fase de comentaris de la Comissió. Aquests comentaris es van rebre durant l’estiu i han estat tractats pel líder del grup de treball. El passat 8 d’octubre es va circular l’esborrany revisat a tots els organismes designats, […]

29/10/2018|L'ITeC i l'Avaluació Tècnica Europea-ATE|

Divuitena publicació d’EAD al DOUE

En aquest període s’han publicat dos Comunicacions de la Comissió en el Diari Oficial de la Unió Europea-DOUE: la Comunicació 2018/C 281/04, amb data 10.08.2018, i la Comunicació 2018/C 370/05, amb data 12.10.2018. Aquesta última amplia i substitueix les publicades anteriorment.

Amb aquestes Comunicacions, la llista d’EADs s’ha ampliat amb els següents EADs:

Referència i títol del Document d’Avaluació Europeu EAD substituït
EAD 030092-00-0605 Sellante de lechada bituminosa mineral no-flexible a base de cemento
EAD 040012-00-1201 Placa para aislamiento térmico de material […]

26/10/2018|Documents d'Avaluació Europeus-DAE|

Situació de la conversió del tercer paquet de Guies DITE en Documents d’Avaluació Europeus-EAD a 17 d’octubre de 2018

A la reunió del Consell Tècnic núm. 21 s’ha analitzat la situació dels treballs de conversió del segon paquet (prioritat C).

Situació detallada dels treballs:

 • EAD de sistemes d’impermeabilització de cobertes aplicats en forma líquida (conversió de la Guia DITE 005): s’estan tractant els comentaris de la Comissió rebuts; a continuació, es remetrà el document per a la fase de publicació.
 • EAD de sistemes d’impermeabilització de cobertes amb membranes flexibles fixades mecànicament (conversió de la Guia DITE 006): s’estan tractant els […]
26/10/2018|EOTA|

Situació de la conversió del segon paquet de Guies DITE en Documents d’Avaluació Europeus-EAD, a 17 d’octubre de 2018

A la reunió del Consell Tècnic núm. 21 s’ha analitzat la situació dels treballs de conversió del segon paquet (prioritat B), un dels quals ja ha estat publicat al DOUE.

Situació detallada dels treballs:

 • EAD de sistemes de vidre estructural (conversió de la Guia DITE 002 parts 1 i 3): enviat a la Comissió per a la fase de publicació.
 • EAD de kits de particions interiors (conversió de la Guia DITE 003): enviat a la Comissió per a la fase de […]
26/10/2018|EOTA|

Situació de la conversió del primer paquet de Guies DITE en Documents d’Avaluació Europeus-EAD, a 17 d’octubre de 2018

A la reunió del Consell Tècnic núm. 21 s’ha analitzat la situació dels treballs de conversió del primer paquet (prioritat A). Ja s’ha publicat al DOUE l’últim EAD pendent: la conversió de la Guia DITE 001 part 6.

Situació detallada dels treballs:

 • EAD d’ancoratges mecànics (conversió de la Guia DITE 001 parts 1 a 4): publicat al DOUE, amb data 9.12.2016 (*).
 • EAD d’ancoratges químics (conversió de la Guia DITE 001 part 5): publicat al DOUE, amb data 15.12.2017 (*).
 • EAD […]
26/10/2018|EOTA|

El termini per finalitzar la conversió de les Guies DITE a Documents d’Avaluació Europeus-EAD s’ha avançat

Des de fa uns mesos aquest termini s’ha avançat, a petició de la Comissió. L’EOTA s’ha compromès a finalitzar el major nombre possible de conversions a final d’aquest any. El calendari anteriorment acordat finalitzava el desembre de 2020, per a les conversions amb prioritat C (tercer paquet), i el desembre de 2018, les de prioritat B (segon paquet). Les conversions amb prioritat A (primer paquet) ja estan acabades i publicades al Diari Oficial de la Unió Europea, com es pot […]

26/10/2018|EOTA|

Properes reunions:

 • Consell Tècnic núm. 21, Bratislava, 9 i 10 d’octubre de 2018
 • Assemblea General de l’EOTA, Brussel·les, 21 de novembre de 2018
 • Consell Tècnic núm. 22, Brussel·les, 12 i 13 de desembre de 2018
03/07/2018|Calendari de reunions rellevants|

Realitzades del 4 d’abril al 25 de juny de 2018

 • Assemblea General de l’EOTA, Brussel·les, 17 d’abril de 2018
 • Plataforma Tècnica de la revisió del Reglament “Sessió de treball de validació”, Brussel·les, 3 de maig de 2018
 • Consell Tècnic núm. 20, Brussel·les, 20 i 21 de juny de 2018
03/07/2018|Calendari de reunions rellevants|

Quin paper juga l’ETA a la declaració de prestacions?

En el cas de productes o kits objecte d’un ETA, la declaració de prestacions (DdP) inclou la referència a l’EAD que s’ha aplicat per avaluar el producte i la referència a l’ETA, avaluació del producte realitzada per un Organisme d’Avaluació Tècnica.

A l’ETA apareixen les prestacions del producte relacionades amb les característiques essencials avaluades. A la DdP el fabricant recollirà les característiques essencials avaluades a l’ETA i els seus valors. En emetre la DdP, el fabricant assumeix la responsabilitat dels valors […]

03/07/2018|Preguntes freqüents|

Elaboració d’ETAs

Entre el 24.03.2018 i el 25.06.2018, l’ITeC ha emès cinc ETA i en té vint-i-vuit en elaboració. Els ETA emesos són de la Guia DITE i els EAD següents (vegeu web EOTA, apartat publications).

 • Guia DITE 005, de sistemes d’impermeabilització de cobertes aplicats en forma líquida
  • ETA 07/0075 Sistema de impermeabilització de cobertes SPRING d’Euroquímica Paints SA
 • EAD 020001-01-0405, de conjunts de frontisses ocultes multi-eix
  • ETA 18/0099 Alfa 29, Alfa 30, Alfa 30 INOX, Alfa 31 y Alfa 32 de Inther Systems Europe […]
03/07/2018|L'ITeC i l'Avaluació Tècnica Europea-ATE|