Glossari

Glossari d’acrònims més freqüents:

  • RPC: Reglament de Productes de Construcció [CPR-EN; RPC-ES]
  • DPC: Directiva de Productes de Construcció [CPD-EN; DPC-ES]
  • DAE: Document d’Avaluació Europeu [EAD-EN; DEE-ES]
  • DITE: Document d’Idoneïtat Tècnica Europeu [ETA-EN; DITE-ES]
  • DOUE: Diari Oficial de la Unió Europea [OJEU-EN; DOUE-ES]
  • EOTA: Organització Europea per a l’Avaluació Tècnica [European Organisation for Technical Assessment]
  • ATE: Avaluació Tècnica Europea [ETA-EN; ETE-ES]
  • AVCP: Avaluació i Verificació de la Constància de les Prestacions [AVCP-EN:EVCP-ES]